1939 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка у 1966 р. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Вплив випромінювання збудження і фізичного стану середовища на параметри ліній вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) світла» (наукові керівники – проф. І. І. Конділенко, проф. П. А. Коротков).

Працював на посадах асистента (1968-1977 рр.), ст. викладача (1978-1995 рр.) кафедри нелінійної оптики радіофізичного факультету, доцента кафедри медичної радіофізики (1995-2003 рр.).

Основний напрямок наукових досліджень – експериментальне дослідження вимушеного комбінаційного розсіювання світла. Вперше дослідив прояви сильної міжмолекулярної взаємодії в спектрах ВКР. Отримав оригінальні результати дослідження конкуренції коливань при ВКР, виявив механізми розширення спектральних ліній при вимушеному комбінаційному розсіюванні.

Підготував і прочитав більше 10 спецкурсів: «Молекулярна спектроскопія», «Нелінійна оптика», «Функціональна електроніка», «Лазерна техніка», «Біомедична техніка» та інші. Був науковим керівником і організатором 5 лабораторних практикумів.

Опублікував близько 100 наукових робіт. Під його керівництвом захищені кандидатські дисертації.


Повернутися до розділу «Персоналії «М»