кандидат фіз.-мат. наук, доцент

У 1995 р. закiнчила з вiдзнакою факультет кiбернетики Київського нацiонального унiверситету iменi Т. Г. Шевченка. В 1995-1998 рр. навчалась в аспiрантурi при кафедрi обчислювальної математики факультету кiбернетики. В 1999 р. захистила кандидатську дисертацiю «Точнiсть дискретних аналогiв спектральних задач для деяких елiптичних операторiв» (науковий керiвник – проф. В. Г. Приказчиков).

З 2000 р. працює асистентом, з 2004 р. – доцентом кафедри математики та теоретичної радiофiзики радіофізичного факультету. Проводить семінарські заняття з математичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики на фiзичному факультетi, лабораторнi з чисельних методiв i програмування на радiофiзичному факультету, читає курс вищої математики для курсантiв Вiйськового iнституту.

Область наукових iнтересiв – скiнченно-рiзницевi апроксимацiї задач на власнi значення для диференцiальних рiвнянь з узагальненими розв’язками. Має понад 10 наукових публікацій.

Контакти:

e-mail: mayko@knu.ua


Повернутися до розділу «Персоналії «М»