1951 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1973 р. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Электрофизические процессы на сколотых в жидком гелии поверхностях Ge» (науковий керівник проф. Ю. С. Жарких). Працював старшим інженером (1976-1979 рр.), молодшим (1979-1986 рр.), науковим (1986-1990 рр.) і з 1990 р. – старшим науковим співробітником кафедри напівпровідникової електроніки.

Основні напрями наукових досліджень – фізика поверхні напівпровідників, інтегральна й напівпровідникова електроніка, хаотична динаміка нелінійних систем, автоматизація наукових досліджень. Ним, зокрема, встановлено зв’язок між структурними змінами чистої поверхні германію при низькотемпературних відпалах і її електрофізичними характеристиками, показано вплив спін-залежної квантової інтерференції електронних хвиль на рухливість і виникнення індукованої магнітним полем локалізації, наявність мінімальної рухливості двовимірних носіїв заряду, величина якої залежить тільки від світових сталих і параметрів напівпровідника.

Запропоновано і досліджено принципово новий тип автостохастичної коливальної системи з механізмом хаотизації типу «турбулентність подвоєння тору», що раніш в радіофізичних системах не спостерігався і є характерним для гідродинамічних систем. На базі досліджених ефектів реалізовано низку нових технічних рішень, наприклад, спосіб розширення динамічного діапазону МДН фототранзисторів, спосіб визначення ефективних мас у тонких струмопровідних каналах напівпровідникових структур, спосіб визначення довжини дифузійного зміщення неосновних носіїв заряду в напівпровідниках.

Був відповідальним виконавцем або науковим керівником більше 10 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. У результаті їх виконання одержано фундаментальні наукові результати і розроблено зразки наукової, медичної і промислової апаратури. Серед них промислові зразки НВЧ генераторів сантиметрового діапазону, новий ультразвуковий апарат для дослідження лікувальної ефективності енергетичного впливу широкополосного ультразвуку, автоматизована установка безконтактного контролю якості технологічних обробок напівпровідникових пластин.

Проводить учбову і наукову роботу зі студентами, в співавторстві з якими опубліковано більше 10 наукових праць. Веде роботу з покращання вимірювальної бази приладів лабораторних практикумів. Опублікував близько 80 наукових праць. Серед них 5 авторських свідоцтв на винаходи.


Повернутися до розділу «Персоналії «Л»