1959 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

У 1981 р. закінчив Київський університет ім Т. Г. Шевченка. В 1984-1987 р.р. навчався в аспірантурі. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтенсивність та форма іонізаційних ліній у спектрі вторинної електронної емісії» (науковий керівник – П. В. Мельник). Після закінчення аспірантури працював на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки молодшим науковим співробітником.

Наукова проблематика – створення атласу іонізаційних спектрів, розвиток кількісної іонізаційної спектроскопії, градуювання електронних спектрометрів. Автор понад 20 робіт, зокрема довідника (1989 р.) і монографії (1992 р.) за редакцією академіка М. Г. Находкіна. Окремо варто згадати дві опубліковані за кордоном статті, присвячені градуюванню шкали інтенсивності електронних спектрометрів (1995 р.).

В 1999 р. перейшов працювати з Київського університету до Києво-Могилянської академії.


Повернутися до розділу «Персоналії «Л»