1951 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив вечірнє відділення радіофізичного факультету КДУ, працюючи на кафедрі фізичної електроніки. Кандидатську дисертацію «Роль кристалів окислів лужно-земельних металів в механізмі емісії металевопористих катодів» захистив у 1996 р. (науковий кеpівник – проф. В. Ф. Шнюков).

За час роботи на кафедрі працював інженером, старшим та провідним інженером, молодшим та старшим науковим співробітником, доцентом. Читає курси лекцій «Фізична електроніка», «Фізика вакууму та вакуумна техніка», «Сучасні проблеми емісійної електроніки», проводить практичні заняття з курсу «Основи радіоелектроніки«, а також лабораторні роботи з «Фізичної електроніки«, «Фізики вакууму та вакуумної техніки».

Наукові інтереси зосереджені на дослідженні термоелектронної емісії складних сполук, фізико-хімічних властивостей кристалів та плівок сегнетоелектриків типу LiNbO3. Він уточнив механізм емісії металевопористих катодов і на основі цієї теорії розробив та втілив у виробництво технологію термовакуумної обробки електровакуумних приладів спеціального призначення, яка дозволила отримати значний економічний ефект. Показав, що LiNbO3 має два механізми випаровування Li-компоненти та пояснив ці результати з точки зору електронної теорії випаровування кристалів типу А2В6, яка була розроблена на кафедрі фізичної електроніки під керівництвом проф. Г. Я. Пікуса. Має понад 80 публікацій. Співавтор навчальних посібників «Основи фізики вакууму та вакуумної техніки».


Повернутися до розділу «Персоналії «Л»