1959 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії

Закінчив Ленінградський державний університет у 1983 р., в 1986 р. захистив кандидатську дисертацію. В Київському університеті працював в 1989-1998 рр. науковим та старшим співробітником ПНДЛ фізичної електроніки, завідувачем лабораторії «Електронна спектроскопія».

Розробив, сконструював та виготовив перший в країнах СНД надвисоковакуумний скануючий тунельний мікроскоп (СТМ) з атомною роздільною здатністю, що широко застосовується для дослідження процесів взаємодії чужорідних атомів з поверхнею твердого тіла. За допомогою СТМ отримано дані про мікроструктуру окремих зерен порлікристалічних плівок золота, що утворена набором атомно-гладких терас, про морфологію металевих дзеркал після опромінення іонами.

Вперше на Україні зареєстровано структуру поверхні кремнію з атомною роздільною здатністю. За допомогою методики тунельної спектроскопії отримано експериментальні данні про густину вільних і заповнених станів поверхні кремнію. Брав активну участь у навчальному процесі. Зараз проживає і працює в США.


Повернутися до розділу «Персоналії «Л»