1902-1975 р.р., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

В 1928 р. закінчив фізико-математичне відділення Київського інституту народної освіти (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка) і поступив до аспірантури Інституту фізики АН УРСР. Одночасно з навчанням в аспірантурі з 1930 р. працює в Київському університеті асистентом, завідувачем кафедри фізичного факультету, в 1932-1941 рр. спочатку в.о. доцента, а потім доцентом кафедри фізики і електрофізики. В 1945 р. повертається до викладацької роботи в університеті за сумісництвом.

Працював доцентом на кафедрі фізики напівпровідників від дня її створення в 1952 р., а з 1957-60 рр. – завідувачем кафедри. Кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню контактних та випрямляючих ефектів в системі метал-напівпровідник, захистив у 1935 р. В 1938 р. ним першим було експериментально відкрито явища збіднення та збагачення на носії струму приконтактного шару напівпровідника. В 1956 р. захистив докторську дисертацію «Влияние поверхности на электрические явления в полупроводниках».

За роки роботи в університеті читав курси лекцій: «Фізика іонних та електронних процесів», «Електрофізика твердого тіла», «Фізика напівпровідників», оригінальний спецкурс «Фізика поверхневих явищ в напівпровідниках» та ін.; приділяв значну увагу методичній роботі, видав декілька методичних посібників.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями фізичних явищ, чутливих до властивостей поверхні. Ним разом із співробітниками було експериментально доведено існування електронних станів на поверхні окисних напівпровідниів, вивчались електронні явища в процесах адсорбції, було знайдено так звані адсорбційно-електричний та електродесорбційний ефекти, встановлено вплив стану поверхні на фотоелектричні властивості напівпровідників. Результати цих досліджень узагальнено в монографії «Электронные явления на поверхности полупроводников», яка в той час була першою в Радянському Союзі монографією, присвяченою проблемам поверхневих явищ в напівпровідниках. У 1970 р. за цю монографію разом з колективом співавторів був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Є автором понад 100 наукових робіт та винаходів.


Повернутися до розділу «Персоналії «Л»