1926 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри, заслужений професор Київського університету

Закінчив у 1947 р. радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту, одержавши диплом інженера-радиста. Після закінчення інституту поступив до аспірантури у Київський державний університет на кафедру електрофізики фізичного факультету. В 1953 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження високочастотного розряду у газах», в 1952 р. став працювати старшим викладачем фізичного, а потім радіофізичного факультету. З 1957 р. – доцент кафедри фізичної електроніки. Підготував і читав курси «Надвисокочастотна електроніка», «Радіоелектроніка», «Фізика плазми», «Електронні і іонні прилади», організував відповідні лабораторні практикуми.

Основні напрями наукових досліджень: електричний розряд у газах і надвисокочастотні явища у плазмі. В кандидатській дисертації ним було вперше виявлено, досліджено та пояснено явище розпорошування електронів у високочастотному розряді – процес, який згодом знайшов якнайширше застосування у технології виготовлення напівпровідникових приладів і мікросхем.

У докторській дисертації, яку він захистив у 1972 р., було вивчено процеси взаємодії електронних пучків із плазмою та розроблено плазмові підсилювачі і генератори надвисоких частот. Професор з 1977 р. З 1974-1989 рр. завідував кафедрою радіоелектроніки. З 1989 р. – професор кафедри радіоелектроніки, з 1996 р. – професор кафедри напівпровідникової електроніки, з 2002 р. – професор кафедри фізичної електроніки. Викладає нормативний курс «Основи радіоелектроніки» та «Фізична електроніка».

Тематикою його наукової роботи після захисту докторської дисертації була взаємодія радіохвиль з іонізованими метеорними слідами, а також явища перехідного випромінювання електромагнітних хвиль при взаємодії електронних пучків з неоднорідною плазмою. Опублікував більше 200 друкованих наукових робіт, 15 навчальних посібників і методичних розробок та підручник з фізичної електроніки.

Під його керівництвом підготовлено та захищено десять кандидатських та одна докторська дисертації. У 1999 р. йому було присвоєне почесне звання заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Контакти:

e-mail: sml@univ.kiev.ua

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «Л»