1937 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету у 1964 р. В університеті працює з 1987 р. старшим науковим співробітником. Читав курс лекцій на факультеті підвищення кваліфікації, керував курсовими та дипломними роботами студентів радіофізичного факультету.

Основний напрям наукової роботи – вивчення та практичне використання взаємодії НВЧ електромагнітних коливань з речовиною. Виконував дослідження, пов’язані з проблемами електромагнітної сумісності радіосистем, є автором низки праць з теорії збудження вищих типів коливань у феритових об’єктах, розробником пристроїв для стерилізації харчових продуктів, для вимірювання вмісту цукру у водних розчинах, для визначення вологості нафти, розробляє методики для вимірювання діелектричної сталої твердих матеріалів у міліметровому діапазоні частот з використанням ближньопольової взаємодії, тощо.

Майстер спорту, як громадський тренер підготував 15 майстрів спорту та більше 50 кандидатів у майстри спорту та першорозрядників. Автор більше 60 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «Л»