кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчила фізичний факультет Київського університету у 1958 р. Навчалась в аспірантурі університету, яку закінчила у 1962 р. У 1964 р. захистила кандидатську дисертацію «Температурні зміни внутрішньомолекулярних коливань різної форми та симетрії» (науковий керівник – докт. фіз.-мат. наук М. П. Лисиця).

Працювала асистентом (1962-1965 рр.), доцентом (1965-1999 рр.) кафедри електрофізики. Для студентів радіофізичного та фізичного факультетів читала нормативні лекційні курси «Механіка», «Молекулярна фізика» та «Оптика», вела практичні та лабораторні заняття з усіх розділів курсу загальної фізики. Під її керівництвом було створено оптичний практикум, де поставила 15 лабораторних робіт. Брала участь у постановці демонстрацій та лабораторних робіт в інших практикумах.

Проводила наукову роботу в галузі коливної спектроскопії молекул, спектроскопії центрів забарвлення та домішкових центрів в лужно-галоїдних кристалах, досліджувала властивості активних середовищ на основі цих кристалів.

Опублікувала 30 наукових робіт, біля 10 методичних розробок, є співавтором 2 науково-популярних видань та 4 учбових посібників.


Повернутися до розділу «Персоналії «Х»