кандидат фіз.-мат. наук, асистент

У 2000 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (кафедру біохімії). У 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі університету. Основною темою досліджень під час навчання в аспірантурі було вивчення комбінованого впливу факторів навколишнього середовища на фізико-хімічні властивості мембран ентероцитів тонкої кишки.

В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію» (науковий керівник– доктор біологічних наук С. В. Хижняк).

Працює асистентом кафедри медичної радіофізики (з січня 2004 р.). Основні напрямки наукових досліджень: комплексні дослідження мультифункціональних наноструктур з функціоналізованих вуглецевих молекул (фулерени С60, С70, вуглецеві нанотрубки) та біомолекул, розробка оптичних біосенсорних наносистем.

Викладає лекційні курси «Біоенергетика», «Фізика живих систем та біофізика», «Безпека життєдіяльності», «Основи екології». Опублікувано більше 50 друкованих праць. Є Лауреатом премії НАН України для студентів вищих навчальних закладів (2000 р.). Є членом Українського біохімічного товариства та Українського біофізичного товариства.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»