1945 р.н., доктор фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії

У 1969 р. закінчив факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Напівпровідники і діелектрики». В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження фізичних основ роботи контакту метал-напівпровідник при низьких температурах », а в 2003 р. – докторську «Надпровідні та ненадпровідні купратні оксиди в напівпровідникових структурах».

З 1976 р. працює на радіофізичному факультеті молодшим, науковим та старшим науковим співробітником, завідувачем ПНДЛ «Фізика і техніка напівпровідників». Область наукових інтересів – контактні явища в структурах метал-напівпровідник та метал-діелектрик-напівпровідник, фізико-хімічні властивості оксидних напівпровідників, розробка сенсорів та інших функціональних приладів на основі поруватих матеріалів (поруватого кремнію, оксидних керамік).

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження механізмів переносу носіїв заряду в гетероструктурах високотемпературний надпровідник-напівпровідник, визначені можливості застосування в мікроелектроніці гетероструктур з надпровідними і ненадпровідними купратними оксидами. Створено та досліджено властивості напівпровідникових сенсорних структур різного призначення (газочутливих поверхнево-бар’єрних структур, термоелектричних датчиків швидкості потоку рідини або газу, структур на основі поруватих оксидів та ін.). Розроблені методи контролю характеристик поверхнево-бар’єрних структур з проміжними наноструктурованими шарами (метод ємнісно-адсорбційної параметрії, метод фізичного диференціювання).

Читає лекції, проводить семінарські та лабораторні заняття з бакалаврами та магістрами радіофізичного факультету з курсів «Напівпровідникова електроніка», «Актуальні проблеми радіофізики і електроніки» та ін.

Багаторазово був науковим керівником і відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт, береучасть у виконанні міжнародних грантів (INTAS, NATO, STCU). Автор понад 170 опублікованих наукових робіт (з них 11 патентів).

.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»