1941 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету у 1964 р. Захистив дисертацію «Квантові ефекти в інформаційних каналах» в 1968 р. (науковий керівник проф. І. А. Дерюгін). Після закінчення працював на кафедрі квантової радіофізики старшим інженером й одночасно навчався в заочній аспірантурі, з 1969р. працював на цій кафедрі нстаршим викладачем.

З 1972 р., з моменту утворення кафедри кріогенної та мікроелектроніки, працював на цій кафедрі спочатку старшим викладачем, а з 1975 р. – доцентом. За період роботи в університеті розробив і читав курси: «Квантова механіка», «Додаткові розділи квантової механіки», «Теорія інформації», «Оптична обробка інформації», «Фізика твердого тіла», Теорія сигналів і систем», «Додаткові розділи квантової радіофізики», «Статистична радіофізика», «Квантова радіофізика». Організував лабораторні практикуми: «Методи обробки сигналів», «Квантова радіофізика», «Голографія», «Статистична радіофізика».

Напрями наукових досліджень: квантова теорія інформації, когерентна квантова оптика, голографія, оптичні й цифрові методи обробки сигналів та зображень, поляризаційні та статичні явища в оптиці, гібридні оптико-електронні системи, технічні та програмні засоби радіоекологічного моніторингу довкілля. До основних його наукових досягнень належать:

  • встановлення обмежень пропускної здатності квантового інформаційного каналу з енергочутливим прийомом;
  • встановлення та аналіз властивостей квантових операторів фази, дослідження можливостей фазових вимірів у квантовій механіці;
  • встановлення та аналіз понять про температури та поляризацію вищих порядків; дослідження з теорії когерентності електромагнітного поля, узагальнення теореми Ван-Ціттерта-Церніке;
  • розробка теорії деполяризації когерентного полярізаційно-модульованого випромінювання в статистично-неоднорідних каналах;
  • розробка архітектури та принципів побудови гібридних оптико-електронних інформаційних систем; дослідження поляризаційних ефектів голографії, розробка методу поляризаційного контракту; розробка принципів обробки та стиснення сигналів і зображень із застосуванням наближених методів перетворення Карунена-Лоева;
  • розробка та застосування методів моніторингу радіоекологічної ситуації в Чорнобильській Зоні відчуження на основі аналізу головних компонент.


Був науковим керівником 8 кандидатських дисертацій, захищених на радіофізичному факультеті. Номінований на Соросівського доцента. Є автором біля 200 наукових робіт.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»