1955 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Працює в Київському університеті імені Тараса Шевченка з 1981 р. після закінчення радіофізичного факультету. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Збудження плазмонів у приповерхневому шарі твердого тіла електронами середніх енергій».

Обіймав посади інженера, молодшого та старшого наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії «Електронної спектроскопії», асистента, доцента. Читає лекційні курси «Діагностика поверхні» та «Фізична електроніка».

За час роботи на кафедрі ним було створено оригінальний електронний спектрометр для дослідження спектрів енергетичних втрат електронів, відбитих поверхнею твердого тіла. Використовуючи оригінальну методику, провів дослідження процесів збудження плазмонів у приповерхневому шарі твердого тіла.

Починаючи з 1998 р., напрям наукової діяльності пов’язаний з розвитком на кафедрі сучасної та надзвичайно складної в реалізації методики скануючої тунельної мікроскопії та спектроскопії.

.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»