1948 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т. Г.  Шевченка (1972 р.). Працював у КВВАIУ (1976-1988 рр.), КНУ iм.Тараса Шевченка (з 1988 р.) асистентом (1976-1978 рр.), а з 1978 р. – доцентом. Кандидатську дисертацiю «Дослiдження багаточастотних режимiв коливань у розподiлених коливальних системах за допомогою асимптотичних методiв нелiнiйної механiки» захистив у 1978 р. (науковий керівник акад. Ю. О. Митропольський). Читає лекційні курси «Математичний аналіз», «Диференціальні та інтегральні рівняння».

Наукові інтереси – асимптотичні методи нелінійної механіки , теорія нетерових крайових задач. Основні наукові результати:

  • розроблено схему метода усереднення для дослідження складних комбінаційних резонансів у розподілених коливальних системах;
  • одержано критерії розв’язності матричних алгебричних рівнянь типу Ляпунова та Рікатті і критерії існування періодичних розв’язків квазілінійних матричних диференціальних рівнянь (зокрема рівняння Рікатті);
  • озроблено теорію нетерових крайових задач для систем лінійних матричних інтегро-диференціальних рівнянь з виродженим ядром;
  • узагальнено формулу Абеля в теорії лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків.


Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського університету (2007 р.) за навчальний комплекс з диференціальних рівнянь (підручник і навчальний посібник). Співавтор 5 навчальних посібників і підручника з теорії диференціальних рівнянь для студентів вищих навчальних закладів України, СРСР, Росії. Усього має близько 100 публікацій. Член Методичної комісії факультету.

Контакти:

e-mail: kryvosheyasergij@gmail.com


Повернутися до розділу «Персоналії «К»