1945 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

У 1969 р. закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фізика і хімія плазми». З 1969 р. працює на радіофізичному факультеті (кафедра фізичної електроніки). Обіймав посади інженера, молодшого та старшого наукового співробітника, завідуючого лабораторією. Веде заняття (лекційні і семінарські) зі студентами з основ радіоелектроніки, комп’ютерних технологій, автоматизації наукових досліджень.

Основний напрям наукової діяльності – фізика низькотемпературної плазми, процеси на поверхні твердого тіла, зокрема, фізика двохкомпонентних напівпровідникових сполук, напівпровідникові газові сенсори.

Автор більше 100 наукових публікацій, 3 авторських свідоцтв і 2 патентів. Нагороджений почесними дипломами та медаллю ВДНГ.

.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»