1936 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

У 1959 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г.Шевченка. В університеті працював у 1958-1968 рр. лаборантом, інженером, завідувачем лабораторії, старшим науковим співробітником. З 1969 р. працює в АН України: 1969-1982 рр. – старшим науковим співробітником, завідуючим відділу Інституту електродинаміки АН УРСР; 1983-1985 рр. – завідуючим відділу Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР; 1985-1988 рр. – керівник відділення високотемпературного перетворення енергії Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР; 1988-1996 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту проблем енергозбереження (ІПЕ) АН України, керівник Відділення високотемпературного перетворення енергії ІПЕ НАН України; 1996-2002 р. – директор Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій Національної академії наук України та Міністерства палива та енергетики України.

З 2002 р. і дотепер – директор Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України та Міністерства палива та енергетики України. Засновник школи в галузі дослідження фізико-хімічних процесів низькотемпературної плазми лужних металів. Виконав цикл робіт, присвячених дослідженню фізичних явищ у термоемісійно-плазмових перетворювачах теплової енергії в електричну.

Вперше виявив в іонному складі лужної плазми позитивні та негативні кластери. Разом із Н.Д.Моргулісом та А.М.Пржонським здійснив відкриття явища фоторезонансної плазми. З середини вісімдесятих очолює науковий напрямок із створення нових екологічно чистих технологій використання вугілля в енергетиці, зокрема, розробки методів та установок для спалювання та газифікації вугілля в киплячому шарі під тиском та шляхів модернізації та реконструкції пиловугільних котлоагрегатів теплових електростанцій. Виконав цикл робіт із розширення паливної бази енергетики за рахунок залучення до паливного балансу бурого вугілля, шламів та сухих відходів вуглезбагачення.

Підготував 10 кандидатів та 1 доктора наук. Має 3 урядових нагороди. Лауреат Державної премії України 2002 р. Переможець Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» (2000 р.) в номінації «Наукова розробка». Є членом комісії з Державних премій України, головою постійно діючої комісії НАН України з ефективного використання твердого палива в енергетиці, членом редколегій багатьох науково-технічних журналів, керівником секції «Загальна теплотехніка» Науково-технічної ради Міністерства палива та енергетики України.

Автор понад 160 наукових праць, в тому числі 15 авторських свідоцтв.

.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»