1935-2002 р.р., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив у 1961 р. Київський інститут цивільної авіації за спеціальністю «Радіоінженер». У 1961-1962 рр. працював інженером у цьому ж інституті. З 1962 р. працював на кафедрі загальної радіотехніки Київського університету асистентом, старшим викладачем. У 1972 р. захистив під керівництвом проф. Є. Й. Фіалка кандидатську дисертацію «Дослідження структури і динаміки іонізованих метеорних слідів». З 1977 р. – доцент кафедри радіоелектроніки.

Забезпечував викладання лекційних курсів радіоелектронного профілю для студентів-геофізиків геологічного факультету та слухачів Військового інституту. Проводив практикум з комп’ютерної графіки для студентів радіофізичного факультету.

Напрям наукових досліджень – радіолокація метеорних слідів; характеристики джерел природного радіовипромінювання з іоносфери. Брав активну участь у розробці апаратури і радіолокаційних дослідженнях при експедиційних проведеннях активних плазмових експериментів у іоносфері.

Має близько 70 публікацій у наукових журналах і збірниках. Він є автором 6 методичних розробок до лабораторних робіт з радіоелектроніки і комп’ютерної графіки.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»