1960 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1988 р. В 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1995 р. захистив кандидатську дисертацію «Брегівська дифракція лазерного випромінювання на магнітостатичних хвилях» (науковий керівник проф. А. А. Соломко).

Працював інженером кафедри електрофізики (1985-1988 рр.), асистентом кафедри квантової радіофізики (з 1992 р.). В 1997-1998 рр. працював у Салфордському університеті (Англія) за посдокторською програмою. З 1999 р. працює в Національному Автономному університеті Мехіко (UNAM) на посаді керівника наукової лабораторії «Мікрохвильової Фотоніки» та технологічної лабораторії «Мікролітографії». Викладає нормативні лекційні курси «Основи Термодинаміки» та спеціальні лекційні курси «Нелінійна оптика» і «Спін-хвильова електроніка\" для студентів магістратури UNAM.

Основні напрями наукових досліджень – нелінійна оптика, магнетизм, фізика інформаційних технологій. Ним, зокрема, показано, що взаємодія швидких когерентних просторових солітонів супроводжується зсувом їх фаз, який не залежить від початкової фази цих хвиль. Також, показано, що багаторазове зіткнення швидких солітонів дозволяє реалізувати ефективні нелінійно-наведенні динамічні хвилеводні перемикачі світла. На базі досліджених ефектів запропоновано низку нових елементів для оптичної логіки.

Був науковим керівником 14 дипломних робіт на радіофізичному факультеті Київського університету. 2 учня захистили кандидатські дисертації, і 7 учнів захистили магістерські дисертації в UNAM.

Є лауреатом премії 2006 р. ім. «Dr. Gustavo Baz Prada», яка призначується за викладацьку діяльність в UNAM. Член редколегії наукового журналу «Journal of Research & Technology», який видається Технологічним Товариством Мексики.

Опублікував близько 40 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»