1955 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

У 1977 р. закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію «Статистичні характеристики шумів плямистості в когерентно-оптичних системах» (наукові керівники – М. Г. Находкін, В. Н. Курашов).

Працюючи на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки, обіймав такі посади: 1977-1978 рр. – інженер; 1978-1981 рр. – аспірант, 1981-1986 рр. – молодший науковий співробітник; 1986-1995 рр. – асистент; 1995-1996 рр. – доцент. З 1996 р. – старший науковий співробітник. В 1986-1995 рр. – вчений секретар кафедри.

Читав лекційні курси: «Основи наукових досліджень», «Автоматизація фізичного експерименту», «Системи автоматизації проектування», «Проблеми сучасної радіофізики», «Симетрія фізичних систем», «Радіоелектроніка», «Автоматизація проектування НВЧ-приладів», «Схемотехніка», вибрані розділи «Розрахунку електронних приладів». Поставив лабораторні практикуми: «Основи наукових досліджень», «Машинне моделювання фізичних систем», «Проблеми сучасної радіофізики».

Наукова діяльність в останній час пов’язана з проблемами фізики феромагнітних плівок. Займається проблемами когерентної оптики і голографії, взаємодії електронів з твердим тілом, характеристичними втратами енергії.

У 2004 р. отримав премію НАН України імені І. Пулюя в галузі експериментальної фізики за цикл робіт «Обернення хвильового фронту і фазове спряження спінових хвиль і коливань». Опублікував 38 наукових робіт і методичну розробку «Автоматизація проектування електронних схем».


Повернутися до розділу «Персоналії «К»