1958 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закінчив радіофізичний факультет у 1982 р., навчався в аспірантурі (1982-1986 рр.). У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження властивостей феритових і напівпровідникових НВЧ елементів і керування параметрами випромінювання на їх основі» (науковий керівник доц. В. В. Запорожець).

В 1988-2002 рр. працював асистентом кафедри квантової радіофізики. В 2002 р. звільнився, працював директором ПП «РИТМ-РК». Ним підготовлено та впроваджено лекційні курси «Техніка надвисоких частот», «Напівпровідникова НВЧ електроніка», «Вступ до сучасного зв’язку». Є одним із засновників лекційного курсу «Сучасні комунікаційні технології». Підготував і впровадив лабораторні практикуми з цього курсу та з «Основ надвисокочастотних радіовимірювань».

Основні напрями наукових досліджень – вимірювання параметрів сигналів і речовин в діапазоні міліметрових електромагнітних хвиль. Ним запропоновано методику вимірювання параметрів сигналів, модульованих одночасно за фазою і амплітудою; виміряно коефіцієнти магнітопружної взаємодії в феритах на відстані від магнітопружного резонансу; одержано оригінальні експериментальні результати з нелінійного просвітлення напівпровідникових p-i-n структур.

Опублікував близько 30 наукових та науково-методичних праць. Серед них 5 авторських свідоцтв на винаходи та 1 навчальний посібник.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»