1983 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, молодший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет КНУ ім. Шевченка у 2006 р. за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». З 2006 р. працював інженером навчальної лабораторії кафедри квантової радіофізики, а з 2011 р. – кафедри електрофізики. У 2010 р. закінчив аспірантуру радіофізичного факультету і у 2011 р. захистив дисертацію на тему «Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорідних анізотропних об’єктів» за напрямком оптика, лазерна фізика (науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент С. М. Савенков).

Напрям наукові досліджень – лазерна оптика, активна та пасивна поляриметрія, точкова та растрова мюллер-поляриметрія, еліпсометрія, дослідження різного роду середовищ поляриметричними методами. Активно займається розробкою та впровадженням вузлів для автоматизація наукових досліджень. Модернізує лабораторні роботи з курсу «Компьютений експеримент» та «Квантова фізика».

Проводить лабораторні практикуми для студентів молодших та старших курсів. Має понад 20 наукових праць та 2 патенти.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»