кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчила кафедру фізики напівпровідників радіофізичного факультету Київського університету у 1960 р. і була зарахована старшим інженером наукової лабораторії. В 1964-1967 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі фізики напівпровідників. В 1969 р. захистила кандидатську дисертацію «Исследование некоторых свойств оксидных пленок и их влияние на электронные процессы на поверхности полупроводников» (науковий керівник проф. В. І. Стріха). З 1968 р. працювала асистентом, а з 1986 р. – доцентом кафедри фізики напівпровідників.

Читала курси лекцій: «Фізика напівпровідників та напівпровідникова електроніка», «Напівпровідникові прилади», «Основи оптоелектроніки», «Напівпровідникова електроніка», «Технологія напівпровідникових матеріалів та приладів», «Твердотільна мікроелектроніка», «Контактні явища в напівпровідниках», «Напівпровідники та відновлювані джерела енергії». Брала участь в модернізації та постановці нових лабораторних робіт в практикумах «Напівпровідникові прилади» та «Технологія напівпровідникових структур», за який і відповідає протягом 9 років. Протягом майже 20 років була Вченим секретарем кафедри фізики напівпровідників.

Основний напрям наукових досліджень пов’язаний з фотоелектричними явищами в структурах метал-напівпровідник. Розглянуто різні механізми проходження фотоструму в таких структурах, проаналізовано вплив товщини проміжного шару та поверхневих електронних станів як на саму величину фотоструму, так і його залежність від частоти. Отримані результати використовувались для розробки швидкодіючих фотодіодів та сонячних елементів.

Автор понад 100 наукових статей, 4 методичних розробок, 1 монографії, 1 брошюри та 8 авторських свідоцтв. За монографію «Солнечные элементы на основе контакта металл-полупроводник» (у співавторстві з проф. В. І. Стріхою) отримала премію імені Тараса Шевченка Київського університету. В 1995 р. їй присуджено звання Соросівського доцента.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»