1949 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету імені Т. Г. Шевченка. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розділене по кутам пружне відбиття електронів середніх енергій від полікристалів» (науковий керівник проф. М. Г. Находкін).

Працював в університеті, пройшовши шлях від інженера до старшого наукового співробітника. Напрям наукових досліджень – взаємодія електронів середніх енергій з речовиною. Розробив методику вимірювання перерізу пружного розсіяння електронів середніх енергій твердих тіл.

Автор 32 наукових публікацій.


Повернутися до розділу «Персоналії «К»