1947 р.н., провідний інженер

Закінчив електроакустичний факультет Київського політехнічного інституту у 1971 р. У 1973 р., після закінчення військової служби в Радянській армії, почав працювати в лабораторії акустооптики кафедри квантової радіофізики. У 1984 р. закінчив спецфакультет КДУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Лазерна техніка».

Працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, провідним інженером. Керує дипломними, бакалаврськими та магістерськими роботами. Основні напрями наукових досліджень – високочастотні п’єзоперетворювачі, акустика твердого тіла, акустооптичні прилади та системи.

Ним, зокрема, показано, що будь-який резонансний п’єзоперетворювач може бути узгоджений у довільній, але обмеженій, частотній смузі. На базі проведених досліджень реалізовано низку нових технічних рішень, наприклад, широкосмугові безтрансформаторні узгоджуючі ланцюги для акустооптичних дефлекторів.

Нагороджений медаллю ВДНГ СРСР за розробку «Лазерний телевізійний скануючий мікроскоп». Опублікував близько 30 наукових праць. Серед них 5 авторських свідоцтв на винаходи та патенти.


Повернутися до розділу «Персоналії «Ю»