1975 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закінчив з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1997 р. У 1998 р. закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001 р. закінчив аспірантуру університету.

В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію «Структура та емісійні властивості поверхні гексабарида лантану та адсорбованих на ній плівок кисню і цезію» (науковий керівник – проф. Д. О. Городецький). У 2001-2003 рр. працював асистентом кафедри електрофізики. З 2008 р. – асистент кафедри математики та теоретичної радіофізики.

Основний напрям наукової роботи – теорія низькорозмірних солітонів. Основні наукові результати:

  • побудовано теорію малоамплітудних солітонів у двовимірних легковісних феромагнетиках;
  • побудовано теорію нелінійних неоднорідних (у просторі) коливань намагніченості у малих магнітних частинках.


Основні публікації:

  1. Ivanov B.A., Zaspel C.E., Yastremsky I.A. Small-amplitude mobile solitons in two-dimensional ferromagnet // Phys. Rev. B63, 134413 (2001).
  2. Ivanov B.A., Yastremsky I.A. Nonlinear oscillation of the magnetization in small cylindrical ferromagnetic particles // Low.Temp. Phys., 27 (2001) pp. 552-558.


Контакти:

e-mail: yastremsky@ukr.net


Повернутися до розділу «Персоналії «Я»