1968 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент, заступник декана

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1995 р. та аспірантуру у 2001 р. У 2003 р. захистив дисертацію «Лінійний ланцюжок джозефсонівських контактів в резонаторі поверхневої хвилі» (науковий керівник проф. Г. А. Мелков). Працював лаборантом (1986-1991 рр.), старшим лаборантом (1991-1994 рр.), інженером (1994-2000 рр.), провідним інженером (2000-2003 рр.), науковим співробітником (2003-2005 рр.) на кафедрі кріогенної і мікроелектроніки з перервою на службу в Збройних силах. З 2005 р. – асистент кафедри електрофізики.

Проводить практикуми та семінарські заняття з фізики та техніки НВЧ. З 2004 р. виконує обов’язки заступника декана з роботи в студентському гуртожитку. Основні напрями наукових досліджень – вивчення НВЧ властивостей високотемпературних надпровідних тонких плівок та граток джозефсонівських контактів, методи збудження поверхневої електромагнітної хвилі в тонких плівках.

Основні отримані наукові результати:

  1. Розроблено новий клас НВЧ резонаторів на поверхневій електромагнітній хвилі (РПХ). Показано квазіоднорідність струмів основної моди коливань РПХ по осі розповсюдження хвилі в хвилеводі.
  2. Запропоновано топологію поєднання високотемпературних джозефсонівських контактів у лінійний ланцюжок за допомогою бікристалічної границі.
  3. Визначено умови отримання максимальних за амплітудою сходинок Шапіро на ВАХ високотемпературних джозефсонівських контактів.
  4. Опублікував загалом понад 50 наукових статей та тез доповідей на конференціях різного рівня та отримав 2 патенти України на винахід.


Основні публікації:

  1. Melkov G. A., Egorov Y. V., Ivanyuta A. N., Malyshev V. Y., Zeng H. K., Wu K. H., Juang J. Y. HTS Surface Wave Resonators // Journal of Superconductivity. – 2000 – v. 13, № 1 – p. 95-100.
  2. Melkov G. A., Ivanyuta A. N., Klushin A. M., Goldobin E., Eghorov Y. V., Numssen K., Siegel M. Frequency Locking of Josephson Junctions in Surface Wave Resonator // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONCTIVITY – 2001 – vol. 11, №1 – PP. 944-947.
  3. Buzaneva E., Gorchinskiy A., Prilutskyy Yu., Ivanyuta O., Veligura A., Zherebetskyy D., Lysko O., Kolomiyets D., Vysokolyan O., Lysko I., Sporysh I., Bezugla O., Scharff P., Risch K., Tsamis C., Nassiopoulou A. Design and study of DNA/nanocarbon and macrocyclic metal complex/C60 nanostructures // In Work Book of NATO ARW, Frontiers in molecular-scale science and technology of nanocarbon, nanosilicon and biopolymer integrated nanosystems, Ilmenau (Germany) – 2003 – p. 21.


Повернутися до розділу «Персоналії «І»