1958 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

У 1981 р. закінчив із відзнакою радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (кафедру нелінійної оптики). В 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі» (науковий керівник – доцент В. І. Малий). Працює на радіофізичному факультеті: 1985-1990 рр. – молодший науковий співробітник, 1990-2000 рр. – науковий співробітник, 2000-2003 рр. – старший науковий співробітник, з 2003 р. – доцент кафедри медичної радіофізики.

Основні напрямки наукових досліджень: методи спектрального аналізу, лазерні медичні технології, вплив фазової самомодуляції лазерних імпульсів й умов синхронізму на ефективність параметричних хвильових взаємодій при проходженні лазерного випромінювання через ВКР-активні самофокусуючі середовища. Читає курси «Квантова радіофізика та нелінійна оптика», «Фізика живих систем та біофізика», «Медична електроніка», «Проблеми електроніки». Веде лабораторні заняття з курсів «Квантова радіофізика та нелінійна оптика», «Фізичні основи медичної техніки».

Є автором 2 підручників і 1 навчального посібника. Загальна кількість друкованих праць: близько 100. Серед них підручники: «Експериментальна лазерна фізика» (співавтори – В. І. Григорук, П. А. Коротков); «Експериментальна лазерна оптика» (співавтори – В. І. Григорук, П. А. Коротков), навчальний посібник «Сучасні фотоприймачі слабких оптичних сигналів» (співавтор – П. А. Коротков).

Контакти:

e-mail: aivan@univ.kiev.ua


Повернутися до розділу «Персоналії «І»