кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчила з відзнакою радіофізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1983 р. Кандидатську дисертацію «Екстремальні струми у напівпровідникових структурах» захистила в 2000 р. (науковий керівник проф. В. М. Добровольський). Працювала на кафедрі фізики напівпровідників: у 1983-1997 рр. – інженером, у 1997-2005 рр. – молодшим науковим і старшим науковим співробітником. В 2004 р. розпочала викладацьку роботу асистентом, а з 2005 р. – доцент кафедри електрофізики.

Читає нормативні курси «Молекулярна фізика» для студентів першого курсу і «Електрика і магнетизм» для студентів другого курсу радіофізичного факультету. Веде семінарські заняття та лабораторні роботи з цих курсів. Є фахівцем у галузі явищ переносу носіїв заряду у напівпровідниках при екстремально великих струмах. Найбільш значущими науковими результатами були відкриття і дослідження високочастотних коливань струму, концентрації та температури в структурах кремній на ізоляторі (КНІ), самоорганізації електронно-діркової плазми та зворотнього дрейфу електронно-діркових пар в таких структурах.

Співавтор близько 30 статей, 1 авторського свідоцтва СРСР та 25 доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях. Є співавтором навчально-методичного посібника «Молекулярна фізика в задачах».


Повернутися до розділу «Персоналії «І»