1960 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1981 р. Працював на радіофізичному факультеті: 1981-1984 рр. – аспірант кафедри фізики напівпровідників; 1984-1986 рр. – молодший науковий співробітник НДЧ; 1987-1991 рр. – асистент кафедри фізики напівпровідників; 1991-1992 рр. – доцент кафедри фізики напівпровідників.

Читає курси: «Основи наукових досліджень», «Автоматизація наукових досліджень», «Основи аморфних напівпровідників», «Фізика нерівноважних процесів e напівпровідниках», «Основи напівпровідникової електроніки», «Основи мікроелектроніки», «ЕОМ-експеримент», «Сучасні пакети прикладних програм», «Моделювання фізичних процесів e напівпровідниках», «Комп’ютерні мережи та телекомунікаціїї». Проводить дослідження фізичних властивостей аморфних напівпровідників та приладів на їх основі, квантово-розмірних явищ у напівпровідниках та дослідження властивостей квантових точок у напівпровідниках та напівпровідникових гетероструктурах.

Опублікувано учбові посібники:

  1. Практикум з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів. – Київ.: НМК, 1990.
  2. Практикум з технології напівпровідників та фізики напівпровідникових приладів. – Київ.: Київський університет, 1996.


Всього опубліковано більше ніж 30 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «І»