1950 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

У 1973 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1995р. захистив докторську дисертацію. У 1973-1975 рр. працював у Науково-дослідному інститут «Сатурн». У 1975-1986 рр. – інженер, старший інженер, молодший, науковий та старший науковий співробітник кафедри фізики напівпровідників. В 1986-1987 рр. працював у центральному апараті Міністерства освіти України. З 1987 р. працював старшим науковим співробітником, доцентом, професором (з 1999 р.) кафедри фізичної електроніки.

Підготував і читає лекційні курси, що є зараз нормативними та спеціальними курсами для студентів спеціалізації: «Фізичні основи мікроелектроніки», «Напівпровідникова електроніка», «Окремі розділи фізики твердого тіла», «Фізична електроніка (емісійна електроніка)», «Сенсори і сенсорні системи», «Актуальні проблеми сучасної електроніки».

Основні наукові інтереси полягають у дослідженні впливу хімічної взаємодії в поверхневобар’єрних гетероструктурах на формування функціонально важливих електричних параметрів напівпровідникових приладів та адсорбційно-емісійних явищ на гетерофазних поверхнях. Зараз його наукова робота спрямована на експериментальні дослідження та комп’ютерне моделювання фізичних процесів на поверхнях наноструткурованих гетерофазних об’єктів. Структури такого типу можуть бути використані для створення газових та біосенсорів нового покоління, які можуть поєднати досягнення сучасної нано- та мікроелектронних технологій. Неодноразово виступав з науковими доповідями на міжнародних конференціях, що проходили за межами України (в Канаді, Німеччині, Бельгії та ін.).

Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Він є співавтором більше ніж 150 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «І»