1952 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського університету у 1974 р., у 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Нелинейные и параметрические взаимодействия сверхвысокочастотных упругих волн в кристаллах» (науковий керівник с.н.с. Ю. Л. Обозненко). Працював інженером (з 1974 р.), старшим інженером (в 1976-1980 рр.), молодшим науковим співробітником (у 1980-1984 рр.), старшим науковим співробітником (з 1984 р.) кафедри квантової радіофізики.

Основні напрями наукових досліджень – акустооптика, нелінійна акустика, лазерна скануюча мікроскопія. У напряму нелінійної акустики теоретично обгрунтував та отримав експериментальне підтвердження можливості існування виключно тричастотних взаємодій пружних хвиль у анізотропних середовищах. У напряму лазерної скануючої мікроскопії запропоновано диференційно-фазовий метод дослідження та знайдено механізми виникнення диференційно-фазового люмінесцентного та фотоелектричного відгуку. Наукові розробки: «Скануючий лазерний мікроскоп», «Лазерний проектор» – знайшли застосування в наукових дослідженнях, народному господарстві, інформаційних технологіях. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР.

Має велику кількість учнів, що захистили дипломні роботи, за останній період – стали бакалаврами та захистили магістерські дисертації. Результати наукових досліджень опубліковано в 90 наукових працях, у тому числі: «ФТТ», «Письма в ЖТФ», «Письма в ЖЭТФ«, «Акустический журнал», «Proceedings of SPIE», «Physics Letters». Має 14 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, у тому числі International PCT Patent.


Повернутися до розділу «Персоналії «І»