1922-1987 р.р., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

У 1952 р. закінчив фізичний факультет КДУ ім. Т. Г.Шевченка. З 1952-1987 рр. – аспірант, асистент, старший викладач, доцент радіофізичного факультету. В 1957 р. захистив кандидатську дисертацію. Читав лекції по курсу «Механіка», «Молекулярна фізика». Організував практикуми з загальної фізики: «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика». Був автором методичних методичних вказівок до лабораторних робіт вищевказаних практикумів, написав учбовий посібник для фізико-математичних шкіл: «Фізичні властивості і застосування напівпровідників».

Наукові дослідження проводив за темою «Вивчення електронно-іонних процесів в лужногалоїдних кристалах». Був вченим секретарем Вченої ради фізичного, а потім радіофізичного факультетів, був вченим секретарем науково-методичної комісії, членом редакційно-видавничої комісії Науково-методичної ради університету (1966-1971 рр.).

Надрукував 33 наукові праці.


Повернутися до розділу «Персоналії «Г»