1955 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1977 р. В 1979-1982 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процесов на поверхности полупроводников типа АШВV при активировании их цезием и кислородом» (науковий керівник проф. М. Г. Находкін).

Працював старшим лаборантом (1976-1977 рр.), інженером кафедри фізелектроніки (1977-1980 рр.), молодшим науковим співробітником кафедри кріогенної і мікроелектроніки (1980-1987 рр.), асистентом (1987-2003 рр.), доцентом (з 2003 р.) кафедри електрофізики.

Викладав спеціальний курс «Фізична електроніка» для бакалаврів кафедри твердотільної електроніки, викладає нормативні лекційні курси загальної фізики «Молекулярна фізика», «Електрика та магнетизм», веде лабораторні роботи та семінарські заняття з молекулярної фізики, електрики і магнетизму, оптики, атомної фізики.

Основні напрями наукових досліджень – фізика поверхні, електронна спектроскопія.

Має понад 50 наукових праць. Публікації:

  1. Ионизационная спектроскопия.- К.: Либідь, 1992.
  2. Кинетика адсорбции О2 на поверхности GaP(111)B. // Поверхность.Физика, химия, механика, 1984, №7.
  3. Extended fine structure I elastically scattered electron spectra. // Surface Sience, 336, 1995.


Повернутися до розділу «Персоналії «Г»