1947 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

У 1972 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію «Електронні та адсорбційні властивості грані Si(111) з різним ступенем упорядкування» (науковий керівник – доц. П. В. Мельник). Почав працювати старшим інженером ПНДЛ фізичної електроніки. З 1979 р. – молодшим науковим співробітником, зараз – старший науковий співробітник.

Займався дослідженням фізичних основ запису інформації на термопластичних носіях, зокрема, особливостями накопичення заряду в діелектричних плівках, розробкою та створенням комплексної експериментальної установки, де вперше в університеті, поряд з вже існуючими в лабораторії методиками електронної спектроскопії та дифракції повільних електронів, була реалізована методика фотоелектронної спектроскопії в області вакуумного ультрафіолету. На цьому обладнанні проводиться дослідження електронних та адсорбційних властивостей атомарно чистих граней кремнію та германію. Вперше дослідив електронні та адсорбційні властивості низькоіндексних граней кремнію з різним ступенем упорядкування.

Має понад 50 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «Ф»