1937-2016 рр., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри, лауреат державної премії СРСР у галузі науки та техніки

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету у 1960 р. У 1961-1964 рр. навчався в аспірантурі. В 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Процеси релаксації в монокристалах феритів» (науковий керівник проф. І. А. Дерюгін), а в 1984 р. – докторську «Спінхвильові процеси у ферит-парамагнітних структурах».

Працював інженером (1959-1964 рр.), завідувачем лабораторії (1964-1966 рр.), асистентом (1966-1969 рр.), доцентом (1969-1972 рр.), професором (з 1986 р.), завідувачем кафедри квантової радіофізики (1972-2001 рр.). Викладає спеціальні курси: «Основи наукових досліджень», «Фізика активних середовищ», нормативний курс і спецсемінар «Сучасна радіофізика». Основні напрями наукових досліджень спінхвильова та фотонна електродинаміка.

Ним разом з О. В. Тичинським уперше були реалізовані ефекти підсилення спінового відлуння до 40 дБ у кристалах ЗІГ при накачці як на частоті сигналу, так і на подвійній частоті (ЖЭТФ Письма, т. 15, № 9, 1972 р.), а згодом явище спінового відлуння було зареєстровано в плівках ЗІГ (ЖЭТФ Письма т. 38, № 6, 1983 р.). Результати дослідження механізмів втрат у гранатових плівках привели до теоретичного передбачення та експериментального підтвердження принципових ефектів взаємодії спінхвильових збуджень із парамагнітним кристалом, що дало змогу вперше реалізувати квантове підсилення МСХ у структурі ЗІГ-рубін. (АС СССР № 716478, В. В. Данилов/ Мазер бегущей волны 1978 р.).

У контакті з технологічними інститутами МЕП СРСР була вдосконалена технологія росту епітаксійних гранатових плівок, які складали основу спінхвильової електроніки (В. В. Данилов, В. А. Рубан, Б. П. Нам, А. С. Хе, АС СССР № 1015693, № 1012632, 1983 р.)

Перші хвилеводні 2-D фотонні структури з електронним керуванням були досліджені та реалізовані (Н. В. Бритун, В. В. Данилов – Письма в ЖТФ, т. 29, № 7, 2003 р.), а згодом планарні ТЕМ хвилеводи та резонатори міліметрового та терагерцового діапазонів (В. В. Данилов, С. Л. Скрипка, О. Ю. Нечипорук – Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, № 11-12, 2006 р.)

14 учнів захистили кандидатські дисертації та 2 докторські. Нагороджений медалями президії Верховної ради СРСР «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти й науки, золотою медаллю ВДНГ СРСР «За досягнуті успіхи в розвитку народного господарства». Є лауреатом державної премії СРСР в галузі науки і техніки за розробку фізичних основ спінхвильової електроніки, а також лауреатом премії Шевченка університету за розробку мультимедійного навчального курсу з спін-хвильової електродинаміки разом с І. В. Зависляком та О. Ю. Нечипоруком.

Неодноразово виконував суспільно важливі доручення: був членом експертних рад ВАК України, Комітету з державних премій України, головою експертних комісій Міносвіти та науки, працює членом спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, очолює секцію «Radiocommunication Systems and Signal Processing» українського відділення міжнародного союзу радіозв’язку (URSI).

Опублікував близько 100 наукових та науково-методичних праць, має 15 авторських свідоцтв на винаходи, 4 патенти, монографію та 3 підручники.


Повернутися до розділу «Персоналії «Д»