1937-2005 рр., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри

Закінчив кафедру фізичної електроніки у 1960 р., захистив у 1970 р. кандидатську дисертацію «Дослідження фізичних властивостей імпульсної рухомої плазми» (науковий керівник – чл.-кор. АН УРСР проф. Н. Д. Моргуліс), а в 1985 р. – докторську «Фізичні властивості плазми з рухомою границею» в Московсьму інженерно-фізичному інституті. Безперервно працював у Київському університеті з 1960 р. спочатку інженером та науковим співробітником, а потім у 1973-1986 рр. – керівником науково-дослідного сектору університету та заступником проректора з наукової роботи, поєднуючи цю роботу з викладацькою та науковою роботою на кафедрі фізичної електроніки.

У 1986-2002 рр. – завідувач кафедри фізичної електроніки. За час роботи в університеті заснував навчальний цикл з комп’ютерного моделювання з фізики плазми та фізичної електроніки, підготував та читав ряд спецкурсів з фізичної електроніки, фізики плазми та комп’ютерного моделювання. Крім того, заснував в університеті ряд нових наукових напрямів, зокрема, експериментальні дослідження однократної імпульсної плазми, ударних хвиль в плазмі та пульсуючого розряду, а також комп’ютерне моделювання плазмових процесів і явищ, зокрема, фізичних явищ в запорошеній плазмі, результати яких здобули широке визнання в усьому світі. Опублікував понад 200 наукових робіт з фізики низькотемпературної плазми, газового розряду та ударних хвиль, а також з комп’ютерного моделювання, з яких понад 50 – за кордоном. Його наукові інтереси охоплюють фізику ударних хвиль та газового розряду, фізичні властивості приелектродних шарів та запорошеної плазми, статистичні та кінетичні властивості плазми.

Основні наукові результати, що отримані вперше в світовій практиці ним та під його керівництвом за його безпосередньою участю:

  1. Явище електричної детонації при розповсюдженні ударних хвиль в газорозрядній плазмі та їх прискорення при переході границі розділу між плазмою та нейтральним газом (1965-1969 рр.).
  2. Інтенсивне охолодження плазмових згустків внаслідок руху їх границь та умови виникнення ударних хвиль при взаємодії імпульсної плазми з нейтральним газом (Чутов Ю. І., Кравченко О. Ю., Подольський В. М., 1980-1985 рр.).
  3. Розроблено ефективний термоемісійний перетворювач теплової енергії в електричну з додатковим пульсуючим розрядом (Чутов Ю. І., Кравченко О. І., Лиситченко Т. Є., 1978-1980 рр.).
  4. Сформульовано рівняння Ліувіля для релаксуючої запорошеної плазми (плазми з пиловими частинками), де вільні та зв’язані електрони та іони розглядаються як єдина підсистема, що описується спільною повною функцією розподілу за імпульсами та координатами. В результаті показано, що запорошена плазма описується немарківською кінетикою (Чутов Ю. І., Шрам П. (Нідерланди), 1998 р.).
  5. Створено блок програм для кінетичного комп’ютерного моделювання фізичних процесів в запорошеній плазмі (Чутов Ю. І., Кравченко О. Ю., Яковецький В. С., Зюзь В. М., Смірнов Р. В., 1997-2000 рр.).
  6. Встановлено істотний вплив селективного обміну електричним зарядом між пиловими частинками і навколишніми електронами та іонами на фізичні властивості запорошеної плазми, що призводить до її нерівноважних властивостей. Зокрема, встановлено істотний вплив цього обміну на фізичні властивості запорошених плазмових приелектродних шарів, включаючи такі шари в магнітному полі (Чутов Ю. І., Кравченко О. Ю., Смірнов Р. Д., Шрам П. (Нідерланди), Яковецький В. С., 1997-2000 рр.).
  7. На основі компю’терного моделювання радіочастотного розряду встановлено фізичне явище неоднорідної зарядки пилових частинок в неоднорідній плазмі з амбіполярним електричним полем внаслідок нерівноважної функції розподілу електронів, що формується в результаті інтенсивного перемішування високоенергетичних електронів в такій плазмі (Чутов Ю. І, Гудхер В. (Нідерланди), Кравченко О. Ю., Зюзь В. М., 2000 р.).


Отримані наукові результати багаторазово доповідалися на міжнародних наукових конференціях та опубліковані в провідних міжнародних наукових фізичних журналах і є основою його плідного співробітництва з університетом Ейндховена (Нідерланди) в рамках Європейських наукових програм у 1994-1999 рр. та університетом Нагої (Японія) в 2000-2001 рр.

Виступав з запрошеними доповідями на багатьох міжнародних наукових конференціях в США, Японії, Німеччині, Франції та інших країнах. В 2000 р. обраний членом Президії секції складної плазми Європейського фізичного товариства. Брав активну участь в організації академії наук вищої школи України, був першим її Віце-президентом в 1992-1998 рр. Обраний академіком громадської академії наук вищої школи України. Організував при кафедрі фізичної електроніки спільний з Інститутом теоретичної фізики ім. М. Боголюбова науково-дослідний сектор теорії і моделювання плазмових процесів.

Разом з академіком НАНУ І. І. Ляшком організував в університеті науково-дослідну частину університету (НДЧ). Відзначено дипломом пошани та срібною медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР, нагороджений орденом «Знак пошани».


Повернутися до розділу «Персоналії «Ч»