1936-1997 рр., кандидат фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету у 1963 р. Навчався в аспірантурі (1964-1967 рр.), працював інженером, старшим інженером лабораторії МГР НДЧ університету. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію «Взаємодія радіохвиль з плазмою метеорного сліду» (наукові керівники – проф. Є. Й. Фіалко та доц. Р. І. Мойся).

З 1979 р. – завідувач науковою лабораторією «Електродинаміка плазми» і відповідальний виконавець госпдоговірних робіт, присвячених активним експериментам у верхніх шарах атмосфери, що виконувались за замовленням ІЗМІР АН СРСР. Під його керівництвом був сконструйований і виготовлений тричастотний когерентний РЛС-комплекс, який не мав аналогів на той час у світовій практиці. На цьому комплексі було отримано цінні результати дослідження іонізованих метеорних слідів та штучних плазмових утворень у іоносфері.

Брав участь в навчальній роботі кафедри: керував дипломними і курсовими роботами, проводив практикум з імпульсної техніки. Мав більш ніж 40 публікацій у наукових журналах і збірниках.


Повернутися до розділу «Персоналії «Ч»