1945 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник

Закінчив (1979 р.) радіофізичний факультет Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. Захистив (2004 р.) кандидатську дисертацію «Розповсюдження спінових хвиль в епітаксійних плівках залізо-ітрієвого гранату» (науковий керівник – проф. М. І. Ляшенко) Працював інженером (1974-1984 рр.), молодшим науковим (1984-1989 рр.) і науковим співробітником (з 1989 р.).

Основні напрями наукових досліджень – фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, квантова радіофізика. Показав, що існуючі пружні напруги в епітаксійних плівках ЗІГ внаслідок магнітопружньої взаємодії впливають на спектри спінових хвиль. Показав також, що взаємодія між НВЧ полем і зразками з епітаксійних плівок одновісних барієвих гексаферитів на порядок сильніша, ніж з монокристалічними пластинками, через концентрацію НВЧ поля в підкладинці. На базі досліджених ефектів, реалізовано низку нових технічних рішень, наприклад, термостабілізація НВЧ приладів, побудованих на епітаксійних плівках ЗІГ, а також одно- та двочастотний НВЧ резонатори мм діапазону на епітаксійних плівках одновісних барієвих гексаферитів з доменною структурою.

Автор і співавтор близько 60 наукових праць, серед них 4 авторських свідоцтва та два патенти України.


Повернутися до розділу «Персоналії «Ч»