1958 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан

Закінчив у 1980 р. радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Кандидатську дисертацію захистив у 1987 р., докторську – у 2000 р.

Працює на радіофізичному факультеті Київського університету з 1980 р. асистентом кафедри радіоелектроніки (1980-1988 рр.), доцента кафедри радіоелектроніки (1989-1996 рр.) та кафедри напівпровідникової електроніки (1996-2001 рр.), професором кафедри напівпровідникової електроніки (2001-2002 рр.), завідувачем кафедри фізичної електроніки (з 2002 р.).

Читає курси «Коливання і хвилі», «Синергетика», «Фізична електроніка», «Фізика плазми» та ін. Автор навчального посібника «Коливання і хвилі» (Київ: Академпрес, 2003, 280 с.). Основні напрями наукової роботи пов’язані з теоретичним дослідженням хвильових процесів у неоднорідних плазмово-пучкових системах, числовим моделюванням однорідних та неоднорідних плазмово-пучкових систем, а також дослідженням хаотичної динаміки в радіоелектроніці та фізиці плазми, методикою викладання фізико-технічних дисциплін за модульно-рейтинговою системою. Виконав разом з С. М. Левитським, О. І. Мельником, К. Краффт (університет Парі-Сюд, м. Орсей, Франція) та іншими, цикл робіт по дослідженню перехідного випромінювання при інжекції електронних пучків у іоносферну плазму.

Запропонував і дослідив разом з С. М. Левитським, Л. І. Романюком (ІЯД НАН України) та іншими механізм просвітлення бар’єрів щільної плазми для електромагнітних хвиль за допомогою електронних пучків. Запропонував метод діагностики неоднорідної плазми за перехідним випромінюванням короткого електронного згустку. Разом із С. В. Сорокою та Т. В. Сіверським дослідив нелінійні явища в області локального плазмового резонансу неоднорідної плазми, збуджуваній модульованим електронним пучком або електричним полем накачування. Разом з С. М. Левитським розробив систему викладання дисциплін радіоелектронного циклу за модульно-рейтинговою системою.

Заступник голови журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, учнівських та студентських турнірів з фізики. Заступник голови спеціалізованої ради на радіофізичному факультеті КНУ, член спеціалізованої ради Інституту фізики НАНУ, член наукових рад з плазмової електроніки та фізики плазми, науковий редактор журналу «Вісник Київського університету. Радіофізика та електроніка», член оргкомітетів та програмних комітетів кількох наукових конференцій з електроніки, прикладної фізики, фізики плазми. Соросівський доцент (1995 р.), відмінник освіти України (2002 р.).

Є автором понад 250 друкованих праць, у тому числі близько 100 статей. Має також публікації з історії архітектури Києва.

Контакти:

e-mail: ioa@univ.kiev.ua

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «А»