Інформаційна сторінка для абітурієнтів факультету на сайті abit.rpd.univ.kiev.ua

Інформаційна сторінка для абітурієнтів університету на сайті vstup.univ.kiev.ua

Основна інформація

Напрями підготовки:

  • «Прикладная фізика та наноматеріали» – 4 роки навчання;
  • «Комп’ютерна інженерія» – 4 роки навчання;
  • «Телекомунікації та радіотехніка» – 4 роки навчання;
  • «Телекомунікації та радіотехніка» (на базі диплому молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання.


Бюджетне навчання – орієнтовна кількість місць держзамовлення: прикладна фізика – 85 місць, комп’ютерна інженерія – 68 місць, радіотехніка – 15 місць, радіотехніка (на базі диплому молодшого спеціаліста) – 40 місць.

Додаткові бали: учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році, додається 10 балів до конкурсного балу (КБ), а якщо КБ вступника перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Перелік базових предметів, за якими нараховуються додаткові бали, наведено в Додатках 2.7 та 2.8 Правил вступу.

Додаткові бали за результатами підсумкової атестації (від 10 до 20) отримують також особи професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти. Перелік спеціальностей наведено в Додатку 2.3 Правил вступу.

Додаткові бали (від 1 до 20) отримують переможці та призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

Остаточно конкурсний бал балансується на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.9. Правил вступу, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.10 Правил вступу.

Правила вступу


Повернутися на головну сторінку