Оголошення про прийом до аспірантури та ад’юнктури у 2016 р. на сайті asp.univ.kiev.ua

Розклад іспитів

Шаблони документів

Картка аспіранта

Картка докторанта

Особовий листок по обліку кадрів

Направлення

Протокол співбесіди з науковим керівником

Рекомендація вченої ради

Угода (за рахунок державного замовлення, з відривом від виробництва)

Угода (за рахунок державного замовлення, з відривом від виробництва, КНУ)

Угода (без відриву від виробництва, за рахунок державного замовлення)

Угода (без відриву від виробництва, за рахунок державного замовлення, КНУ)

Програми екзаменів та інші документи

Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей

Програма кандидатських іспитів з фізико-математичних наук

Програма вступного іспиту зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Програма вступних випробувань з іноземної мови

Програма вступного іспиту з філософії для вступу до аспірантури (ад’юнктури) на природничі факультети

Правила оформлення наукової доповіді (реферату)

Бланк-Звіт

Бланк атестації аспіранта (ад’юнкта)

Зразок оформлення списку наукових праць

Порядок підготовки та подачі документів аспірантами та здобувачами університету до спеціалізованої вченої ради

Програми спецкурсів

Електроніка надвисоких частот

Інформаційні технології в освіті

Нелінійні ефекти в оптичних волокнах

Обернені задачі радіофізики

Сучасні методи комп’ютерної підготовки науково-технічних текстів

Просторова симетрія у фізиці твердого тіла

Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням

Фізика рідин і кристалів (проф. В. В. Обуховський)

Докторантура

Оголошення про прийом до докторантури у 2016 р. на сайті asp.univ.kiev.ua


Повернутися на головну сторінку