Освітньо-наукова програма «Біомедична фізика, інженерія та інформатика» введена в дію наказом ректора університету від 14.08.2019 року № 673-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2018 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
вибіркові ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ