НДС “Теорії та моделювання плазмових процесів»

Тематика досліджень

1. Моделювання та дослідження процесів, що протікають в плазмі під впливом різних чинників: електронних пучків, різних типів хвиль. Дослідження збудження кільватерних полів у плазмі резонансною послідовністю коротких релятивістських електронних згустків.

2. Моделювання та дослідження запорошеної плазми і вивчення впливу пилових частинок на параметри такої плазми. Вивчення особливостей синтезу наноматеріалів в плазмово-рідинних системах. Створення програми розрахунку потоків наночастинок на стінку та їх енергії при різних розмірах наночастинок в плазмовому струмені. 

3. Дослідження електродугової плазми між композитними електродами. Дослідження термодинамічного стану плазми електричної дуги з домішками парів металів. Удосконалення методик оптичної спектроскопії багатокомпонентної плазми з домішками парів металів. 

4. Розробка систем гібридного плазмово-каталітичного реформування “зелених” рідкофазних та твердофазних з вихровими потоками реагентів з використанням генераторів плазми з оригінальним  вторинним розрядом, що підтримується широко апертурним обертовим ковзаючим розрядом. 

5. Дослідження процесів перетворення відновлюваної сировини на каталізаторах при активації їх плазмою різних розрядів постійного та змінного струмі.

6. Дослідження фізичних закономірностей активованого плазмою синтезу оптично активних  речовин в плазмохімічних системах з самостійними та вторинними газовими розрядами в обертових потоках газів. 

7. Вивчення потенційних можливостей плазми вторинних розрядів за низького та атмосферного тиску для агро застосувань. Вплив плазмової обробки насіння на подальший розвиток рослин.

Співробітники сектору

№ з/пПрізвище, ім’я та по батьковіПосада,
наук. ступінь
ЛабораторіяКонтакти
1.Юхименко Віталій ВасильовичЗав. сектору
к.ф.-м.н.
505avalon@mail.univ.net.ua, vitalii.iukhymenko@knu.ua
2.Цимбалюк Олександр МиколайовичС.н.с.,
к.ф.-м.н.
505tsimbaluk.alexander@gmail.com
3.Левада Галина ІванівнаПров. інж.303 h_lewada@ukr.net
4.Марущак Іван СергійовичІнж. І кат.304ivan.maruschak@gmail.com
5.Костюкевич Олександр МиколайовичІнж. І кат.506mirror.oleksandr@gmail.com
7.Коломієць Оксана ВасилівнаІнж. І кат.501 oksana_solomenko@ukr.net
8.Білик Леонід МихайловичТехнік  І кат.122

НДС “Лазерний зв’язок»

Тематика досліджень

1. Когерентні ядерні, атомарні та молекулярні процеси в фізичних, астрофізичних та біологічних системах, проблема бездисипативної передачі енергії на велику відстань за допомогою, зокрема, температурних хвиль, радіаційні процеси при взаємодії частинок високої енергії з упорядкованими середовищами, теорія дифузійних процесів в багатокомпонентних системах.

2. Дослідження нелінійної дифузії, характеристик процесів дифузії та спектрів інфрачервоного поглинання та комбінаційного розсіювання у багатокомпонентних сумішах та їх залежності від структури молекулярних агрегатів; дослідження багатокомпонентної дифузії за протікання хімічних реакцій, часово-просторово-періодичних дифузійних ефектів; розвиток теорії дифузії у багатокомпонентних сумішах зі змінним складом.

3. Розробка радіофізичних методів визначення стану, моделей стану та функції, методики визначення характеристик, дослідження нелінійних процесів у складних нелокальнозв’язаних біологічних системах. Побудова біофізичних і математичних моделей нейронів для використання в моделюванні систем з багатьма зв’язками. Дослідження механізмів самосинхронізації в нейронній системі.

4. Розробка, створення, оптимізація та автоматизація Стокс- та Мюллер-поляриметрів. Розробка матричних моделей складних нерозсіювальних анізотропних середовищ, розсіювальних анізотропних середовищ, деполяризуючих середовищ. Дослідження анізотропних та деполяризуючих властивостей однорідних та розсіювальних об’єктів на основі їх експериментальних матриць Мюллера.

Співробітники сектору

№ з/пПрізвище, ім’я та по батькові    Посада, Наук. ступіньЛабораторіяКонтакти
1.Лемешко Василь ВолодимировичЗав. сектору115lem@univ.net.ua, vvlem@knu.ua
2.Нечаєва Валентина МиколаївнаПров. інж.115
3.Синицька Надія ВалентинівнаПров. інж.307Nadiia.synytska@knu.ua  
4.Андрусєва Світлана ГригорівнаПров. інж.222а
5.Охріменко Тамара ІванівнаІнж. 1 кат.25
6.Осипенко Юлія АнатолівнаІнж. 1 кат.307Yuliia.Osypenko@knu.ua yu_osypenko@ukr.net
7.Ситнікова Надія ЛаврентіївнаС. лаборант115 
8.Федорченко Микола ІвановичС. н. с.205 mifedorchenko@gmail.com
9.Ковток Віктор ГригоровичІнж. І кат.702 
10.Степкіна Тетяна ГригоріївнаІнж. ІІ кат.706 
11.Вакула Юрій ОлександровичІнж. І кат.705 
12.Тичко Олександр ВікторовичІнж. ІІ кат.124 
13.Колесник Олег ГригоровичІнж. І кат.210 
14.Донець Вадим НикифоровичТехнік  І кат.232