Handbook of Ionisation Spectra. 2nd edition (T. Afanasieva, I. Koval, V. Lysenko, P. Mel'nik, N. Nakhodkin, M. Pyatnitsky)

Демонстрації до підручника «Атомна фізика» (М. Г. Находкін, Н. П. Харченко)

Основи скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії (А. М. Горячко, С. П. Кулик, О. В. Прокопенко, 2011) – ч. 1/2

Основи скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії (А. М. Горячко, С. П. Кулик, О. В. Прокопенко, 2011) – ч. 2/2

Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика (В. Ф. Коваленко, І. М. Халімонова, Н. П. Харченко, В. М. Стецюк, 2012)

Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Механіка (В. Ф. Коваленко, 2011)

Методичний посібник до виконання кваліфікаційних робіт для студентів радіофізичного факультету (А. А. Крючин, О. Ю. Нечипорук, С. М. Савенков, 1998)

Цифровий зв’язок (С. О. Колєнов, 2013)

Цифрова обробка інформації: Методичний посібник до лабораторного практикуму для студентів радіофізичного факультету (С. О. Колєнов, 2008)

Медійні технології в радіофізиці: Навчально-методичний посібник до лекційного курсу для студентів радіофізичного факультету. Частина 1: Людина і звук (С. О. Колєнов, 2013)

Розробка радіоелектронних схем на основі мікроконтролерів (на прикладі AVR мікроконтролерів фірми Atmel) (Д. А. Пархоменко, Є. М. Смирнов, методичний посібник)

Вибрані розділи з курсу «Мікрохвильова електродинаміка та електроніка» (Г. А. Мелков, О. В. Прокопенко, навчальний посібник, 2013)

Прикладна фізика. Лазерна поляриметрія. Методичний посібник до лабораторного практикуму для студентів факультету радіофізики електроніки та комп’ютерних систем (Є. А. Оберемок, 2014)

Лабораторні роботи з курсу «Пакети прикладних програм» (О. С. Баужа, С. П. Загороднюк)

Методичні розробки кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем


Повернутися на головну сторінку