Вступ на ОР «Бакалавр»

Освітні програми:

          Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

          Електроніка та інформаційні технології в медицині

          Еконофізика

          Інженерія комп’ютерних систем і мереж

          Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж

          Телекомунікації та радіотехніка

 

УМОВИ КОНКУРСУ

Освітні програми

Сертифікат ЗНО
(ваговий коефіцієнт і мінімальний бал)


Прикладна фізика та наноматеріали
- Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології
- Електроніка та інформаційні технології в медицині
- Еконофізика

Укр. мова та література (0.2; 101 б.)
Фізика (0.35; 120 б.)
Математика або іноземна мова (0.3; 120 б.)
Додаток до атестату (0.1)
Підготовчі курси (0.05)


Комп’ютерна інженерія /
Інженерія комп’ютерних систем і мереж


Укр. мова та література (0.2; 101 б.)
Математика (0.45; 120 б.)
Фізика або іноземна мова (0.25; 120 б.)
Додаток до атестату (0.1)


Телекомунікації та радіотехніка /
Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж


Укр. мова та література (0.2; 101 б.)
Математика (0.45; 120 б.)
Фізика або іноземна мова (0.25; 120 б.)
Додаток до атестату (0.05)
Підготовчі курси (0.05)


Телекомунікації та радіотехніка (на базі диплому молодшого спеціаліста):

Фахове вступне випробу-вання з фізики та математики (комп’ютерний тест).

Бюджетне навчання – Максимальний обсяг держзамовлення складає:

  •  прикладна фізика та наноматеріали – 90 осіб
  • комп’ютерна інженерія – 75 осіб
  •  телекомунікації та радіотехніка – 17 осіб (на базі диплома молодшого спеціаліста  – 30 осіб)

Детальніше про умови вступу дивіться тут.

Додаткові бали: 

  • учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році, додається 10 балів до конкурсного балу (КБ), а якщо КБ вступника перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
  • Додаткові бали за результатами підсумкової атестації  (від 10 до 20) отримують також особи професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти. Порядок атестації випускників підготовчого відділення наведено в Додатку 2.10 Правил вступу.
  •  Призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році, при вступі на на освітні програми за спеціальностями, визначеними Додатком 2.6., нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
  • Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.6., та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.5 Правил вступу.