Реєстрація на вступні іспити для вступу за ОС Бакалавр вступників, щодо яких застосовуються спеціальні умови для участі у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти.

Період реєстрації 20-31 липня 2020 року.
Форма реєстрації – електронна, в системі Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://master.knu.ua
Для реєстрації на іспити вступникам, відповідно до Правил прийому, потрібно подати в електронній формі копію документа, що посвідчує особу, копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня 2020 року, копії документів, що підтверджують право вступника на участь у вступному іспиті, фото 3х4 на документи.

Під час реєстрації буде можливість обрати конкурсні предмети відповідно до обраних конкурсних пропозицій (додаток 2.4 розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році.
http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%202020.pdf

Освітні програми та умови конкурсу
Спеціальності /
Освітні програми
Сертифікат ЗНО або інший факторВаговий коефіцієнтМінімальний бал
Прикладна фізика та наноматеріали
4 роки навчання
Українська мова та література0.2101
Математика0.4120
Фізика або іноземна мова0.25120
Додаток до атестата0.1
Підготовчі курси0.05
Комп’ютерна інженерія
4 роки навчання
 • Інженерія комп’ютерних систем і мереж
Українська мова та література0.2101
Математика0.45120
Фізика або іноземна мова0.25120
Додаток до атестату0.1
Телекомунікації та радіотехніка
4 роки навчання
Українська мова та література0.2101
Математика0.4120
Фізика або іноземна мова0.25120
Додаток до атестата0.05
Підготовчі курси0.05
Телекомунікації та радіотехніка
3 роки навчання (на базі диплому молодшого спеціаліста)
Фахове вступне випробування з фізики та математики (комп’ютерний тест)

Бюджетне навчання

Максимальний обсяг держзамовлення складає:

 •  прикладна фізика та наноматеріали – 90 осіб
 • комп’ютерна інженерія – 79 осіб
 •  телекомунікації та радіотехніка – 15 осіб (на базі диплома молодшого спеціаліста  – 30 осіб)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОР «БАКАЛАВР»

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 1. паспорт (документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 2. атестат (документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього);
 3. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 або 2020 рр. (сертифікат з іноземної мови 2019 р. або 2020 р.) ;
 4. посвідчення про приписку або військовий квиток – для військовозобов’язаних;
 5. документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви вступник додає:

 1. копію паспорта (документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 2. копію Додатка до паспорта про реєстрацію місця проживання особи (форма 13);
 3. копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 4. копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (або військового квитка);
 5. 4 кольорових фотокартки 3*4;
 6. 2 конверти (з марками по Україні), один з них зі зворотною адресою;
 7. за потребою – інші документи (Дипломи міжнародних олімпіад, Всеукраїнської олімпіади з базових предметів, Дипломи Малої академії наук, Свідоцтво про навчання на підготовчому відділенні КНУ, довідки – підтвердження права на зарахування за квотами тощо (оригінали або копії).

Детальніше про умови вступу дивіться тут.

Додаткові бали: 

 • учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році, додається 10 балів до конкурсного балу (КБ), а якщо КБ вступника перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
 • Додаткові бали за результатами підсумкової атестації  (від 10 до 20) отримують також особи професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти. Порядок атестації випускників підготовчого відділення наведено в Додатку 2.10 Правил вступу.
 • Призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році, при вступі на освітні програми за спеціальностями, визначеними Додатком 2.6., нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
 • Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.6., та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та коштом цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.5 Правил вступу.