Освітні програми та умови конкурсу
Спеціальності /
Освітні програми
Сертифікат ЗНО або інший факторВаговий коефіцієнтМінімальний бал
Прикладна фізика та наноматеріали
4 роки навчання
Українська мова та література0.2101
Математика0.4120
Фізика або іноземна мова0.25120
Додаток до атестата0.1
Підготовчі курси0.05
Комп’ютерна інженерія
4 роки навчання
 • Інженерія комп’ютерних систем і мереж
Українська мова та література0.2101
Математика0.45120
Фізика або іноземна мова0.25120
Додаток до атестату0.1
Телекомунікації та радіотехніка
4 роки навчання
Українська мова та література0.2101
Математика0.4120
Фізика або іноземна мова0.25120
Додаток до атестата0.05
Підготовчі курси0.05
Телекомунікації та радіотехніка
3 роки навчання (на базі диплому молодшого спеціаліста)
Фахове вступне випробування з фізики та математики (комп’ютерний тест)

Бюджетне навчання

Максимальний обсяг держзамовлення складає:

 •  прикладна фізика та наноматеріали – 90 осіб
 • комп’ютерна інженерія – 79 осіб
 •  телекомунікації та радіотехніка – 15 осіб (на базі диплома молодшого спеціаліста  – 30 осіб)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОР «БАКАЛАВР»

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 1. паспорт (документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 2. атестат (документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього);
 3. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 рр. (сертифікат з іноземної мови 2018 р. або 2019 р.) ;
 4. посвідчення про приписку або військовий квиток – для військовозобов’язаних;
 5. документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви вступник додає:

 1. копію паспорта (документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 2. копію Додатка до паспорта про реєстрацію місця проживання особи (форма 13);
 3. копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 4. копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (або військового квитка);
 5. 4 кольорових фотокартки 3*4;
 6. 2 конверти (з марками по Україні), один з них зі зворотною адресою;
 7. за потребою – інші документи (Дипломи міжнародних олімпіад, Всеукраїнської олімпіади з базових предметів, Дипломи Малої академії наук, Свідоцтво про навчання на підготовчому відділенні КНУ, довідки – підтвердження права на зарахування за квотами тощо (оригінали або копії).

Детальніше про умови вступу дивіться тут.

Додаткові бали: 

 • учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році, додається 10 балів до конкурсного балу (КБ), а якщо КБ вступника перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
 • Додаткові бали за результатами підсумкової атестації  (від 10 до 20) отримують також особи професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти. Порядок атестації випускників підготовчого відділення наведено в Додатку 2.10 Правил вступу.
 • Призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році, при вступі на освітні програми за спеціальностями, визначеними Додатком 2.6., нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
 • Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.6., та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та коштом цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.5 Правил вступу.