Освітні програми:

         Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології (рейтинговий список)

          Електроніка та інформаційні технології в медицині (рейтинговий список)

          Еконофізика (рейтинговий список)

          Інженерія комп’ютерних систем і мереж (рейтинговий список)

          Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж  (рейтинговий список)

        Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж (рейтинговий список)

УМОВИ КОНКУРСУ

Освітні програми

Сертифікат ЗНО
(ваговий коефіцієнт і мінімальний бал)


Прикладна фізика та наноматеріали
- Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології
- Електроніка та інформаційні технології в медицині
- Еконофізика

Укр. мова та література (0.2; 101 б.)
Математика (0.4; 120 б.)
Фізика або іноземна мова (0.25; 120 б.)
Додаток до атестату (0.1)
Підготовчі курси (0.05)


Комп’ютерна інженерія /
Інженерія комп’ютерних систем і мереж


Укр. мова та література (0.2; 101 б.)
Математика (0.45; 120 б.)
Фізика або іноземна мова (0.25; 120 б.)
Додаток до атестату (0.1)


Телекомунікації та радіотехніка /
Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж


Укр. мова та література (0.2; 101 б.)
Математика (0.4; 120 б.)
Фізика або іноземна мова (0.25; 120 б.)
Додаток до атестату (0.05)
Підготовчі курси (0.05)


Телекомунікації та радіотехніка (на базі диплому молодшого спеціаліста):

Фахове вступне випробу-вання з фізики та математики (комп’ютерний тест).

Бюджетне навчання – Максимальний обсяг держзамовлення складає:

 •  прикладна фізика та наноматеріали – 90 осіб
 • комп’ютерна інженерія – 75 осіб
 •  телекомунікації та радіотехніка – 17 осіб (на базі диплома молодшого спеціаліста  – 30 осіб)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОР «БАКАЛАВР»

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 1. паспорт (документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 2. атестат (документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього);
 3. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 рр. (сертифікат з іноземної мови 2018 р. або 2019 р.) ;
 4. посвідчення про приписку або військовий квиток – для військовозобов’язаних;
 5. документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви вступник додає:

 1. копію паспорта (документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 2. копію Додатка до паспорта про реєстрацію місця проживання особи (форма 13);
 3. копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);
 4. копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (або військового квитка);
 5. 4 кольорових фотокартки 3*4;
 6. 2 конверти (з марками по Україні), один з них із зворотною адресою;
 7. за потребою – інші документи (Дипломи міжнародних олімпіад, Всеукраїнської олімпіади з базових предметів, Дипломи Малої академії наук, Свідоцтво про навчання на підготовчому відділенні КНУ, довідки – підтвердження права на зарахування за квотами тощо (оригінали або копії).

Детальніше про умови вступу дивіться тут.

Додаткові бали: 

 • учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році, додається 10 балів до конкурсного балу (КБ), а якщо КБ вступника перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
 • Додаткові бали за результатами підсумкової атестації  (від 10 до 20) отримують також особи професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти. Порядок атестації випускників підготовчого відділення наведено в Додатку 2.10 Правил вступу.
 •  Призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році, при вступі на на освітні програми за спеціальностями, визначеними Додатком 2.6., нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
 • Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.6., та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.5 Правил вступу.