Історія створення  Навчальна робота  Наукова робота  Відомі вихованціВ розвитку фізики та техніки напівпровідників 1947 р. можна вважати переломним: було відкрито транзисторний ефект. Це відкриття та створення у 1948 р. першого точково-контактного транзистора привело до корінних змін в радіоелектрониці, широкого застосування напівпровідникових приладів і, в значній мірі, обумовило розвиток ЕОМ. Це, в свою чергу, обумовило необхідність підготовки спеціалістів в галузі фізики та техніки напівпровідників. Тому на кафедрі експериментальної фізики фізичного факультету, завідувачем якої був академік АН УРСР, професор В. Є. Лашкарьов (1903-1974 рр.), у 1949 р. було відкрито нову спеціалізацію «напівпровідники та діелектрики».

Перший випуск фахівців цієї галузі відбувся у 1951 р. У січні 1952 р. на базі цієї спеціалізації була створена перша в країні кафедра фізики напівпровідників, яку очолив В. Є. Лашкарьов. Під його керівництвом були створені перші програми основних спеціальних курсів та закладено підгрунтя учбових лабораторій. При створенні кафедри склад її був невеликий: 1/2 ставки професора (В. Є. Лашкарьов), 1/2 ставки доцента (В. І. Ляшенко) та асистент (Н. Я. Карханіна).

У 1954 р. кафедра війшла до складу радіофізичного факультету. Підготовка спеціалістів набула нове спрямування і спеціалізація отримала назву «фізика напівпровідників». В 1981 р., враховуючи вимоги часу, спеціалізація була змінена на «напівпровідникова електроніка», а в 1985 р. на «твердотільна електроніка». Наприкінці 50-х років викладачами на кафедрі працювали: доц. Ю. І. Гриценко, доц. В. Є. Кожевін, ст. викл. Є. М. Березняківський, В. А. Житков, ас. Г. А. Холодар, особливо треба відзначити ст. викл. Н. Я. Карханіну, яка працювала на кафедрі з дня її заснування до 1973 р., коли вона була переведена в штат кафедри кріогенної та мікроелекроніки, але продовжувала викладати і на кафедрі фізики напівпровідників. У 1961 р. було видано перший учбовий посібник кафедри «Технологія напівпровідникових матеріалів», який підготувала Н. Я. Карханіна.

У 1957-1960 рр. завідувачем кафедри був професор В. І. Ляшенко, у 1960-1975 рр. – професор Ю. І. Карханін, у 1975-1996 рр. – професор В. І. Стріха. У другій половині 50-х років та на початку 60-х років на кафедрі залишались працювати або поступали в аспірантуру багато випускників кафедри, які забезпечили розвиток кафедри в майбутньому і, можна сказати, визначали та визначають її лице на протязі багатьох років: В. А. Бродовий, В. М. Добровольський, Г. П. Пека, В. І. Стріха, О. В. Третяк, Ю. В. Воробйов, Д. І. Шека, Ю. С. Жарких, В. Г. Ляпін, О. С. Зінець, Є. В. Бузаньова, С. С. Кільчицька, Г. К. Нінідзе та інші.


Повернутися до розділу «Кафедри»