Головна сторінка  Історія  Навчальний процес  Наукова робота  Відомі вихованці  Фотоматеріали  Програми спецкурсівЛабораторія функціональної електроніки

Лабораторія радіоспектроскопії магнетиків

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікрохвильової мікроскопії

Лабораторія радіоспектроскопії і спін-хвильової електроніки

Лабораторія методів та приладів НВЧ

Лабораторія акустооптики

Лабораторія лазерної поляриметрії

Лабораторія волоконної оптики

Лабораторія лазерних приладів

Лабораторія голографічних захисних елементів

Лабораторія фотомагнетизму

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу

Науково-дослідні лабораторії кріогенного комплексуЛабораторія фотомагнетизму

На початку 1970-х рр. на кафедрі квантової радіофізики за ініціативою завідувача кафедри В. В. Данилова під науковим та організаційним керівництвом П. С. Куца починаються дослідження фотомагнітних ефектів та ефектів, пов’язаних із взаємодією електричної та магнітної підсистем у магнітовпорядкованих матеріалах. Для цього було модифіковано та широко застосовано магнітооптичні методики, а на базі цих фундаментальних досліджень розроблена низка практичних пристроїв для оптичного запису інформації. Одними з перших у світовій науці П. С. Куц з групою співробітників почали дослідження впливу світла на магнітну проникність та коерцитивну силу ферит-гранатових матеріалів. Було відкрито та досліджено ряд ефектів фотоіндукованого магнетизму: стрибки магнітної проникності типу гігантських стрибків Баркгаузена, перехід фотомагнітного матеріалу в безгистерезисний стан та в стан із сталою магнітною проникністю (пермінвар ефект), тощо. Започатковані дослідження впливу поляризованого світла на доменну структуру ферит-гранатових матеріалів цих матеріалів і вперше спостережено фотоіндуковану перебудову їх доменної структури спочатку при кріогенних, а потім і при кімнатній температурах. На базі досліджених ефектів реалізовано низку нових технічних рішень, наприклад, вперше здійснений поляризаційно залежний фотомагнітний запис інформації класу RW.

У 1980 р. спільним наказом Міністерства вищої і спеціальної освіти та Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР в Київському університеті була створена Галузева науково-дослідна лабораторія оптичних запам’ятовуючих пристроїв (ГНДЛ ОЗП), науковим керівником якої було призначено доц. П. С. Куца. Наукові і практичні задачі, які розв’язувались в ГНДЛ ОЗП, були пов’язані із розробкою пристроїв та елементів на оптичних дисках, які згодом отримали у світі відоме продовження в вигляді CD та DVD. Пріоритет досліджень лабораторії в цьому напрямку закріплений 11 авторськими свідоцтвами СРСР на винаходи. По тематиці лабораторії було захищено 6 кандидатських (В. Ф. Коваленко, С. М. Ляхімець, І. І. Давиденко, В. П. Сохацький, О. В. Тичко, В. В. Волик) та 2 докторських (В. Ф. Коваленко, І. І. Давиденко) дисертації.


Повернутися до розділу «Кафедри»