Головна сторінка  Історія  Навчальний процес  Наукова робота  Відомі вихованці  Фотоматеріали  Програми спецкурсівЛабораторія функціональної електроніки

Лабораторія радіоспектроскопії магнетиків

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікрохвильової мікроскопії

Лабораторія радіоспектроскопії і спін-хвильової електроніки

Лабораторія методів та приладів НВЧ

Лабораторія акустооптики

Лабораторія лазерної поляриметрії

Лабораторія волоконної оптики

Лабораторія лазерних приладів

Лабораторія голографічних захисних елементів

Лабораторія фотомагнетизму

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу

Науково-дослідні лабораторії кріогенного комплексуЛабораторія лазерної поляриметрії

Лабораторія лазерної поляриметрії була заснована на початку 1980-х. Її науковим керівником з часу заснування і до березня 1996 р. був доц. В. В. Мар’єнко. З березня 1996 р. і по теперішній час лабораторію очолює доц. С. М. Савенков. Основним напрямом наукових інтересів лабораторії є дослідження фундаментальних та практичних аспектів використання поляризаційних властивостей електромагнітного випромінювання в інформаційних та діагностичних системах. В розвитку та практичній реалізації розробок беруть активну участь пров. інж. Ю. А. Скобля, асист. К. Е. Юштін, м.н.с. Є. А. Оберемок. Вперше в країні під керівництвом засновника лабораторії В. В. Мар’єнка був створений автоматизований Мюллер-поляриметр в діапазоні. Серед важливих наукових результатів, отриманих в лабораторії, також слід відзначити наступне: побудовані матричні моделі довільного однорідного анізотропного середовища та ряду класів неоднорідних середовищ, на основі матричної моделі однорідного анізотропного середовища розроблена система класифікації середовищ за їх анізотропними властивостями. Останні п’ять років в лабораторії успішно розвивається новий напрям поляриметрії – растрова повна і неповна Мюллер-поляриметрія об’єктів та середовищ різної природи.

В лабораторії з моменту її заснування найпильніша увага приділяється впровадженню наукових і методичних досягнень у навчальний процес кафедри і факультету. На увагу заслуговують наступні навчально-методичні розробки:

  • поставлені і постійно вдосконалюються частина лабораторних робіт практикуму «Квантова радіофізика» для студентів 4 курсу і цикл лабораторних робіт з курсу лекцій «Комп’ютерний експеримент» для студентів 3 курсу;
  • розроблені і читаються лекційні курси «Комп’ютерний експеримент» для студентів 3 курсу, «Поляризаційні інформаційно-вимірювальні системи», «Моделювання фізичних процесів» та «Комп’ютерне моделювання» для студентів 5 курсу;
  • підготовлені і читаються курси лекцій для студентів інших кафедр факультету: «Мультимедійні технології» і «Операційні системи» для студентів 4 і 5 (магістри) курсів кафедри фізичної електроніки, «Телекомунікаційні технології» для студентів 5 курсу кафедри напівпровідникової електроніки.


Повернутися до розділу «Кафедри»