Головна сторінка  Історія  Навчальний процес  Наукова робота  Відомі вихованці  Фотоматеріали  Програми спецкурсівЛабораторія функціональної електроніки

Лабораторія радіоспектроскопії магнетиків

Лабораторія інтегральної оптики та ближньопольової мікрохвильової мікроскопії

Лабораторія радіоспектроскопії і спін-хвильової електроніки

Лабораторія методів та приладів НВЧ

Лабораторія акустооптики

Лабораторія лазерної поляриметрії

Лабораторія волоконної оптики

Лабораторія лазерних приладів

Лабораторія голографічних захисних елементів

Лабораторія фотомагнетизму

Лабораторія низькотемпературного доменного резонансу

Науково-дослідні лабораторії кріогенного комплексуЛабораторія низькотемпературного доменного резонансу

Наукові дослідження, пов’язані з вивченням магнітних характеристик феромагнетиків, розпочалися, власне, зі створення радіофізичного факультету та кафедри квантової радіофізики. В 1966 р. відбувся захист кандидатської дисертації М. А. Сігала (науковий керівник – І. А. Дерюгін), присвяченої дослідженню природного ФМР в частках сплаву Fe-Co.

Наступного 1967 р. на кафедрі був заслуханий звіт і затверджена програма досліджень з вивчення процесів намагнічування та спектрів поглинання у феромагнетиках, які проводилися під керівництвом І. А. Дерюгіна у складі робочої групи М. А. Сігала, В. І. Цимбаревича, В. І. Костенка, В. І. Лоскутова та Є. І. Петропавловського. Перші роботи були присвячені дослідженню магнітостатичних петель гістерезису у феромагнітних матеріалах. Був розроблений і створений вібраційний магнітометр, що характеризувався високою абсолютною та диференційною чутливістю і дозволив проводити дослідження магнітних моментів зразків у широкому інтервалі температур та у різних кристалографічних напрямах. Паралельно створюється матеріально-технічна база для проведення спектроскопічних досліджень у феромагнетиках.

Починаючи з 1976 р., група повністю переключається на дослідження спектрів ФМР у високоанізотропних одновісних гексаферитах. У цей час в СРСР дуже інтенсивно почали працювати наукові центри з вирощування таких матеріалів – Ленінград, Краснодар, Львів та Калуга, з якими були встановлені ділові та творчі контакти, виконані перші госпдоговірні роботи з цієї тематики.

В цьому ж році в Кріогенному комплексі створюється лабораторія низькотемпературного доменного резонансу, в якій проводились експериментальні дослідження спектрів ФМР та магнітостатичних коливань у одновісних гексаферитах в стані з доменною структурою та при насиченні. Була створена унікальна експериментальна база, що дозволяла проводити вимірювання в широкому діапазоні частот 35-75 ГГц та магнітних полів 0-20 кЕ, а також установка та методи регуляризації доменної структури (ДС) з метою зменшення густини дефектів реальної ДС. На той час з різних причин у колективі залишається два співробітника – М. А. Сігал та В. І. Костенко.

1980-1990 рр. були самими плідними в роботі цієї групи. Наукові досягнення були представлені в провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях – ЖЭТФ, ФТТ, ЖТФ, Phys. Stat. Solidi. Протягом 1986-1990 рр. інтенсивно проводилися дослідження параметрів епітаксіальних плівок гексаферитів у рамках госпдоговірної тематики з науково-дослідними інститутами Калуги та Ленінграду. Після 1990 р. у зв’язку з історичними подіями інтенсивність робіт із зазначеної проблематики трохи вщухає – відсутність фінансування, закриття провідних центрів з вирощування високоанізотропних гексаферитів, що внесло суттєві корективи і в наукові дослідження лабораторії.

Унікальна приладова база і набутий досвід дозволили колективу лабораторії стати засновником нової галузі радіофізичних досліджень – інформаційно-хвильових взаємодій і одного із практичних застосувань – інформаційно-хвильової терапії. Лабораторія сприяла створенню науково-дослідного центру »Відгук», проводила науково-дослідні та госпрозрахункові роботи з медико-мікрохвильової тематики. Основні результати проведених досліджень апробовані в багатьох медичних центрах і зараз застосовуються в медичній практиці, захищені патентом «Метод волновой терапии».

Інтенсифікація таких досліджень пов’язана зі значно зростаючим інтересом до високоанізотропних гексаферитів як матеріалу, здатного працювати в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Була модернізована та оновлена експериментальна установка, розроблені методи регуляризації доменної структури. Відбулися зміни і в особовому складі – нині засновник та перший керівник М. А. Сігал на заслуженому відпочинку. Колектив значно зріс – зараз в лабораторії успішно працюють співробітники: Л. В. Чевнюк, В. Ф. Романюк, В. І. Каневський і молоді дослідники – Т. Г. Чамор, А. М. Сорочак.


Повернутися до розділу «Кафедри»